Close

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Datasekretess är mycket viktigt för oss på Studio Mycel och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. 

Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Det är grundaren Christopher Landin som är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 

Christopher Landin
Gullholma 404
373 75 Jämjö
Sverige

Mail: info@studiomycel.se

När behandlar vi dina personuppgifter?

Studio Mycel samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp genom vår butik

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Studio Mycel samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av kund:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress
 • Information om din användning av Studio Mycels hemsida

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Personuppgifter för kunder hos Studio Mycel behandlas i syfte att:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund. Exempelvis fullgörande av varuköp och tillhandahållande av support.
 • Uppfylla leverans- och garantiåtaganden.
 • Erbjuda allmän kundvård och kundservice. Exempelvis besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Efterleva tillämplig lagstiftning.

Rättsliga grunder för Studio Mycels behandling av personuppgifter

All insamling och behandling av personuppgifter baseras på rättsliga grunder. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att kunna fullgöra avtal med dig som kund, exempelvis för att genomföra varuköp och fullgöra åtaganden.

Hur länge lagrar vi uppgifter om dig?

Studio Mycel lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som dem samlades in för. Dina personuppgifter kan dock sparas under en längre tid om det är nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vill skydda dina uppgifter på bästa sätt och har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de framsteg och den utveckling som sker på det tekniska området. För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. 

Vilka är dina rättigheter?

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Som kund har du rätt att begära:

1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få ett registerutdrag eller en kopia över vilka personuppgifter vi har om dig. 

2. Rättelse av dina personuppgifter. På begäran kommer Studio Mycel utan onödigt dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.

3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid ett lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finns andra legitima skäl till varför Studio Mycel måste spara dina uppgifter, till exempel obetalda skulder, kan dina personuppgifter inte raderas. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

4. Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer dess behandling vara begränsad.

Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till Studio Mycel, eller mejla till info@studiomycel.se. Dina önskemål kommer besvaras av Studio Mycel snarast möjligt och senast inom en månad. Om vi inte avser att uppfylla dina önskemål inom den angivna tiden är Studio Mycel skyldiga att motivera varför.

Användning av cookies och andra spårningstekniker

Vår hemsida använder sig av cookies för att kunna lägga till produkter i varukorgen och för att förbättra din onlineupplevelse. 

Eventuella ändringar av Studio Mycels integritetspolicy

Studio Mycel förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Integritetspolicy. Om Integritetspolicyn ändras kommer Studio Mycel att med rimlig varsel underrätta dig. Ifall du inte godtar den ändrade Integritetspolicyn har du rätt att säga upp avtalet med Studio Mycel innan den träder i kraft. Du kan säga upp avtalet genom att kontakta oss.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Vi värnar om våra kunders personuppgifter! Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, denna Integritetspolicy eller om du vill begära ett registerutdrag.

Vår kontaktinformation är:

Christopher Landin
Gullholma 404
373 75 Jämjö
Sverige

Telefon: 072-879 56 27
E-post: info@studiomycel.se