Close

Land404

2017

Land404 är en konstnärsdriven förening baserad på landsbygden längs med Sveriges sydöstligaste kust. Deras arbete är centrerat kring ett residensprogram för små grupper av konstnärer med efterföljande utställningar och publikationer. Syftet är att skapa en platform för internationellt utbyte, gemensamhet och kreativa processer som diskuterar frågor angående landsbygden och vår relation till naturen.